Vacature Taalcoach in De Ronde Venen

Vind je het leuk om met taal en mensen te werken? Beheers je de Nederlandse taal goed? Dan is taalcoach worden misschien wel iets voor jou! Taalcoaching is ook geschikt voor studenten. Bij sommige studies kun je het zelfs opnemen als onderdeel van je opleiding. In De Ronde Venen bieden Tympaan- De Baat, Vluchtelingenwerk en Gilde Samenspraak taalcoaching aan voor volwassen inwoners (18+). Elke organisatie heeft een eigen aanpak en invalshoek. Deze wordt mede bepaald door de doelgroep waarop ze zich richten.

Nederlands leer je door te doen

Als taalcoach kun je het verschil maken in het leven van iemand die beter wil leren, lezen, schrijven of Nederlands spreken. Taalcoaching heeft een positief effect op het beter leren van de Nederlandse taal. Het verbetert de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen. Daarnaast is taalcoaching gewoon ontzettend leuk en levert het je bijzondere gesprekken op.
Als taalcoach oefen je met volwassen inwoners die beter Nederlands willen leren. Je oefent op een ongedwongen manier. Meestal gaat het om mensen die Nederlands als tweede taal hebben.

Tijdsinvestering

De taalcoaching neemt 1 à 1,5 uur per week in beslag en is vaak flexibel in te plannen. De duur van het taalcontact verschilt per organisatie maar is gemiddeld een jaar.

Wat krijg je ervoor terug?

Je legt nieuwe contacten en voert bijzondere gesprekken die je wereld vergroten. Je wordt begeleid door de coördinator van de taalcoachorganisatie. Deze zorgt voor de koppeling tussen jou en de taalvrager, geeft uitleg over het lesmateriaal en geeft antwoord op je vragen.
Ook verwerf je meer kennis over tweede taalverwerving: je krijgt de mogelijkheid ondersteunende trainingen en workshops te volgen.

Aanmelden

Voor vragen of aanmelden kan je dit formulier invullen. 
Je kunt ook langskomen in de Bibliotheek. Of neem rechtstreeks contact op met de betreffende organisaties.


Tympaan – De Baat

Doelgroep: inwoners van De Ronde Venen, 18-plus, niet (meer) inburgeringsplichtig.
Vaak wonen de deelnemers al langere tijd in Nederland. Sommigen zijn ook in Nederland geboren en naar school geweest en willen beter leren lezen en/ of schrijven.

Type coaching: alle vaardigheden: spreken, schrijven, luisteren en lezen.

 • Taalcoaches werken samen met taalvragers om zijn of haar taalniveau te verbeteren. Er wordt aandacht besteed aan de vaardigheden luisteren, spreken, lezen en schrijven.
 • Een heel concreet leerdoel is leidend, bijvoorbeeld ondersteuning bij het zoeken naar werk of bij vaardigheden die nodig zijn voor een betere baan of een opleiding.
 • Bij de keuze van het lesmateriaal wordt uitgegaan van de vraag van de taalvrager. De taalcoach wordt uitgerust met lesmateriaal en instructie over hoe dit te gebruiken. Het is ook mogelijk om samen met een of meerdere vrijwilligers een groep taalvragers te begeleiden.
 • De duur van het traject is 26 weken, met een wekelijks afspraak van 1,5-2 uur.

Meer informatie: www.tympaan-debaat.nl/ondersteuning/pagina/bij-lezen-spreken-enof-schrijven
 

Gilde – SamenSpraak

Doelgroep: inwoners van De Ronde Venen vanaf 18 jaar, voor wie de Nederlands een vreemde taal is en die de Nederlandse taal beter willen leren spreken. SamenSpraak is een onderdeel van een onafhankelijke, landelijke Gilde organisatie van vrijwilligers.

Type coaching: focus op het verbeteren van spreekvaardigheid

 • Taalcoaches ondersteunen anderstaligen bij het verbeteren van hun Nederlandse spreekvaardigheid.
 • De taalcoach en taalvrager ontmoeten elkaar eens per week in een informele één-op-één setting. Dat kan thuis, in de Bibliotheek, tijdens een wandeling of bij het boodschappen doen.
 • De taalcoach geeft geen les, maar de coaching is vaak wel een aanvulling of vervolg op eerder doorlopen taal- en inburgeringsprogramma's.
 • Het voornaamste doel is het vergroten van de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en de vaardigheid van de taalvrager om beter Nederlands te spreken en de Nederlandse cultuur te leren kennen, om zo beter mee te kunnen doen in de samenleving.
 • De aanpak is flexibel en vraaggericht. Taalcoach en taalvrager vullen de inhoud en duur van het begeleidingstraject grotendeels zelf samen in, afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de taalvrager.

Meer informatie: gildedrv.nl/samenspraak
 

VluchtelingenWerk

Doelgroep: inwoners van De Ronde Venen die recentelijk vanuit een AZC in de gemeente zijn komen wonen (statushouders).

VluchtelingenWerk De Ronde Venen, is een afdeling van de landelijke organisatie. Ze ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.

Type coaching: combinatie van taal en sociaal, met een focus op het verbeteren van de zelfredzaamheid, de spreekvaardigheid en de sociale integratie in de Nederlandse samenleving.

 • De taalcoaching wordt gekenmerkt door de combinatie van taal en sociaal. De taalcoach werkt samen met de maatschappelijk begeleider, budgetcoach en juridisch medewerker.
 • De taalcoach ondersteunt de taalvrager bij onderdelen van sociale integratie waarbij gesproken taal een belangrijke rol speelt. Denk aan hulp bij de formele taallessen die de taalvrager volgt, contact met school, boodschappen doen, een praatje maken met de buren en praten over typisch Nederlandse gebruiken en gewoonten.
 • De taalcoaching is informeel en de leerdoelen van de taalvrager staan voor het traject centraal.
 • De duur van het traject is 14 maanden met een wekelijkse afspraak van anderhalf tot twee uur.

Meer informatie: www.vluchtelingenwerk.nl/nl/vacatures/vrijwilliger/taalcoach-vrijwilliger-de-ronde-venen