Gezondheid

Leren en hulp

Je regelt steeds meer via internet. Ook dingen rond je gezondheid.
Heb je vragen of wil je hulp? Je kunt thuis oefenen via internet.

Hulp is gratis en je hoeft geen lid te zijn.

De Bibliotheek helpt je verderZelf oefenen via internet

Ken je lichaam

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen/digitaal/digitaal-landelijk-ingekochte-content

Wat kun je leren?

 • Hart en bloedvaten
 • Luchtwegen en longen
 • Keel en keelontsteking
 • Maag en darmstelsel
 • En nog meer

Naar ken je lichaam

Gezond leven

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen/digitaal/digitaal-landelijk-ingekochte-content

Wat kun je leren?

 • Wat doe je bij rugpijn of hoofdpijn
 • Wat doe je bij een brandwond
 • Wat doe je bij koorts
 • Wanneer moet je naar de dokter
 • En nog meer

Naar gezond leven

Praten met de dokter

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen/digitaal/digitaal-landelijk-ingekochte-content

Wat kun je leren?

 • Je klachten duidelijker maken
 • Zorgen dat de dokter jou beter begrijpt
 • Meer durven vragen en zeggen
 • De dokter beter begrijpen
 • En nog meer

Naar praten met de dokterHeb je een vragen over je zorgtoeslag? Of heb je andere vragen aan de overheid. 
In de Bibliotheek is het Informatiepunt Digitale Overheid.
De hulp is gratis. Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek.